Menu +
hm_bollen

Ambassadeur Marinus van den Berg

“Rouw is alles wat op je afkomt na een verlies. Rouw vraagt tijd, aandacht en geduld. Het is zoeken en werken om jezelf te hervinden en orde te scheppen in de chaos die door het verlies is ontstaan.”

Marinus van den Berg is geestelijk-verzorger/pastor met emeritaat en actief als spreker en publicist Hij verzorgt lezingen en workshops over thema’s als levenseinde, afscheid, verlies en zorg. Van zijn hand verschenen verschillende boeken voor wie zelf rouwt en voor wie rouwenden beter wil leren begrijpen.

Marinus van den Berg is ambassadeur van Steun bij verlies en rouw en een graag geziene spreker in ons Rouwcafé.